ดูซีรีย์เกาหลี ซีรีย์เกาหลีซับไทย

ดูอนิเมะ Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ พากย์ไทย

อัพเดทล่าสุด

Tag : Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ,ดูอนิเมะ,ดูอนิเมะออนไลน์,อนิเมะ,พากย์ไทย,ซับไทย

ตัวอย่าง PV

เรื่องย่อ

เรื่องราชันย์แห่งภูตได้เริ่มจาก การที่มีการจัดชาแมนไฟท์ขึ้นทุกๆ 500 ปี และปีนี้ชาแมนไฟท์ได้จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองโตเกียว เป็นเวลาที่ตระกูลอาซาคุระรอคอยเพื่อให้โยได้ลงแข่งขั้นครั้งนี้ ความปรารถนาของตระกูลอาซาคุระไมได้ต้องการให้โยได้ครอบครองโลกแต่เหตุผลคือ ต้องการให้โยยับยั้งการกลับมาของฮาโอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของโยเมื่อ 1,000 ปีก่อน ฮาโอ ได้เป็นราชันแห่งภูต และครั้งนี้ฮาโอก็ต้องการกลับมาเป็นอีกครั้ง แต่ที่ต้องยับยั้งไว้เพราะว่า วัตถุประสงค์ของฮาโอเมื่อได้เป็นราชันแห่งภูต และได้เกรตสปิริตมาครอบครองแล้วก็คือ ฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่ชาแมนบนโลกนี้ทิ้งให้หมดเพื่อสร้างโลกที่มีแต่ชาแมน และตั้งตัวเป็นใหญ่เพื่อครอบครองโลกนี้

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 1

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 2

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 3

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 4

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 5

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 6

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 7

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 8

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 9

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 10

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 11

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 12

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 13

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 14

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 15

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 16

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 17

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 18

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 19

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 20

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 21

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 22

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 23

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 24

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 25

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 26

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 27

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 28

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 29

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 30

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 31

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 32

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 33

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 34

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 35

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 36

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 37

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 38

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 39.1

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 39.2

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 40

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 41

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 42

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 43

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 44

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 45

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 46

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 47

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 48

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 49

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 50

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 51

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 52.1

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 52.2

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 53

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 54

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 55

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 56

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 57

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 58

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 59

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 60

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 61

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 62

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 63

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 64